infolinia: 503 964 746

Biuro Projektowe SEJ-PRO wykonuje usługi w zakresie:

 • indywidualnych projektów budowlanych
 • sprzedaży i adaptacji gotowych projektów budowlanych
 • pomocy w wyborze projektu gotowego
 • pomocy w uzyskaniu warunków zabudowy, warunków technicznych od gestorów sieci
 • pomocy w uzyskaniu mapy do celów projektowych oraz badań geotechnicznych gruntu
 • złożenia projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę

 

Projekt budowlany obejmuje:

 • koncepcję architektoniczną budynku
 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekt budowlany architektoniczny budynku
 • projekt budowlany konstrukcyjny budynku
 • projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodnej
 • projekt budowlany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
 • projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
 • projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej
 • projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej
 • projekt budowlany zewnętrznej instalacji wodnej
 • projekt budowlany zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
 • projekt budowlany zewnętrznej instalacji gazowej
 • projekt budowlany zewnętrznej instalacji elektrycznej
 • projekt budowlany szczelnego zbiornika na ścieki lub przydomowej oczyszczalni ścieków
 • projekt bioz
 • projektowaną charakterystykę energetyczną
 • analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

 

Biuro projektowe uzyskuje wszelkie niezbędne zaświadczenia i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty indywidualne mogą zostać wykorzystane przez biuro projektowe do dalszej odsprzedaży jako projekty gotowe, w tym przypadku klient otrzymuje gratis wizualizację budynku i zestawienia materiałów.

Dla wykonanych przez nas projektów budynków na zlecenie klienta autorskie prawa osobiste i majątkowe są i zostają własnością SEJ-PRO Biuro Projektowe Ewelina Bożyk.

 

Realizacja: MAXIGRAF